Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

ASIKKALAN TAITEILIJASEURAN SÄÄNNÖT

 

1. §                KOTIPAIKKA

                      Seuran kotipaikka on Asikkalan kunta.

 

2. §                TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Seuran tarkoituksena on toimia kunnan kuvataiteilijoiden yhdyssiteenä, edistää ja tukea kuvataideharrastusta kunnan alueella mm. näyttelyitä järjestämällä ja pitämällä yhteyttä mahdollisiin apurahoja jakaviin elimiin läheisessä yhteistyössä Asikkalan kunnan Kulttuuri- ja kotiseutulautakunnan kanssa.

 

3. §                JÄSENET

Seuraan voi varsinaiseksi jäseneksi liittyä 15 vuotta täyttänyt tiettävästi kuvataiteita todella harrastava henkilö. Seuraan voidaan kannattajajäseneksi ottaa ja hyväksyä sekä yksityishenkilöitä että liikelaitoksia tai yhteisöjä tarpeen ja harkinnan mukaan. Johtokunta ratkaisee jäsenyyshakemukset.

 

4. §                JÄSENMAKSUT

Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään seuran syyskokouksessa.

 

5. §                SEURAN HALLITUS

Seuran asioita hoitaa hallituksena johtokunta, johon kuuluvat vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta valitaan seuran syyskokouksessa kalenterivuodeksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

 

6. §               

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai jos vähintään kolme jäsentä sitä haluaa. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

7. §                NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

8. §                TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

 

9. §                KOKOUSKUTSUT

Seuran kokoukset kutsutaan koolle viikkoa ennen kokousta julkaistulla sanomalehti-ilmoituksella.

 

10. §              SEURAN KOKOUKSET

Seuran syyskokouksessa, joka pidetään lokakuun ensimmäisellä tai toisella viikolla

                                            1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat

                                            2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

4. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet sekä yksi tilintarkastaja ja tämän varamies.

5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Seuran kevätkokouksessa, joka pidetään maaliskuun ensimmäisellä tai toisella viikolla

                       1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat.

                       2. Todetaan kokouksen laillisuus.

                       3. Esitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.

5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11. §              JÄSENEN EROTTAMINEN

Ellei jäsen täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksiaan, hänet voidaan erottaa seurasta seuran kokouksen päätöksellä, jota vähintään 2/3 läsnäolevista jäsenistä on kannattanut.

 

12. §              SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jolloin ehdotusten kummassakin kokouksessa on saavutettava 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä.

 

13. §              SEURAN PURKAMINEN

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi seuran varat käytetään johtokunnan päättämällä tavalla.

 

14. §              Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, seuran toiminnassa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.

 

 

 


©2019 Asikkalan Taiteilijaseura ry - suntuubi.com